عضویت  |  ورود
Skip Navigation Links > خانه > درباره ما > سیاست کلی پایاب فرایند در انتقال تکنولوژی

انتقال دانش فنی تنها به شرکتهای تولید کننده در صنایع مرتبط و یا به شرکتهای نوپایی که ساخت تجهیزات تولید و دانش فنی تولید را نیاز دارند صورت میگیرد. این به آن معناست که انتقال دانش فنی به شرکتهای غیر تولیدی که تجهیزاتی نیز برای تولید نداشته باشند صورت نمیگیرد.

شرکت پایاب فرایند حافظ اسرار مشتریان خود میباشد و در صورت عدم تمایل انها هیچ گونه بهره تبلیغاتی از نام مشتریان خود نمیبرد.
دانشهای فنی قابل ارائه متعلق به مدیران شرکت بوده و تنها درصورت توافق و تمایل طرفین ، امکان فروش انحصاری یک تکنولوژی وجود خواهد داشت .
قراردادهای این شرکت در 3 فرمت کلی ارائه میشود که این بستگی به توافق و تمایل طرفین دارد و شامل موارد زیر است:
1 -انتقال دانش فنی در قبال دریافت مبلغ مطابق قرارداد
2- انتقال دانش فنی در قبال دریافت پیش پرداخت و سهم شراکت از سود یا فروش
3- انتقال دانش فنی در قبال دریافت سهام شرکت
 
 

 
32338872 031
4065 959 0912
5065 125 0913CopyRight 2011, All Right Reserved By Payab Farayand Pasargad Co.  |  Designed By BSY Co.


www.evonik.com www.henkel.com www.lonza.com www.rhodia.com www.dow.com www.croda.com www.basf.com www.clariant.com www.akzonobel.com