عضویت  |  ورود
Skip Navigation Links > خانه > محصولات
رزين اپوکسي آب پايه
رزين اپوکسي آب پايه

 

يک روش توليد رزين هاي اپوکسي آب پايه با استفاده از جاگذاري عوامل آبدوست روي زنجيره پليمري اپوکسي ميباشد . روش ديگر نيز ديسپرس کردن اين رزين طي فرايند مکانيکي و حرارتي چند مرحله اي در آب مي باشد که در نهايت منجر به توليد محصولي مي شود که امکان اختلاط آن با کليه مواد آبدوست ديگررا خواهد داشت و يا خوداين محصول را مي توان براي دست يابي به اهداف مختلف به رزينهاي پايه آب ديگر اضافه نمود.

free prescription discount cards pet prescription discount card free viagra coupon
     
   
   
 


بيست و ششم مرداد 1394

 
 
 
 

 
32338872 031
4065 959 0912
5065 125 0913CopyRight 2011, All Right Reserved By Payab Farayand Pasargad Co.  |  Designed By BSY Co.


www.evonik.com www.henkel.com www.lonza.com www.rhodia.com www.dow.com www.croda.com www.basf.com www.clariant.com www.akzonobel.com