عضویت  |  ورود
Skip Navigation Links > خانه > محصولات
مونومرها
مونومرها

درساخت رزینهای آب پایه انواع مختلفی مونومرهای پایه وعاملی استفاده میشوند که بصورت کلی درلیست پیوست آورده شده اند. درصورتیکه نیاز شما به هریک از مونومرهای ذکر شده مشخص گردیده ویا حتی درصورتیکه نوع مونومر مورد نیازتان برای کسب کیفیتی بهتر را نمیدانید لطفا باما تماس بگیرید.

     
   
   
 

پنجم آبان 1394

 
 
 
 

 
32338872 031
4065 959 0912
5065 125 0913CopyRight 2011, All Right Reserved By Payab Farayand Pasargad Co.  |  Designed By BSY Co.


www.evonik.com www.henkel.com www.lonza.com www.rhodia.com www.dow.com www.croda.com www.basf.com www.clariant.com www.akzonobel.com