عضویت  |  ورود
Skip Navigation Links > خانه > محصولات
برگذاري دوره هاي آموزشي
برگذاري دوره هاي آموزشي

دردوره ای آموزشی که درمقاطع مختلف یک سال برگذار میگردد،آشنایی همه جانبه وکلی با رزینها وبخصوص رزینهای آب پایه ارائه میشود.دراین دوره ها شیوه هایی از تولید رزینهای آب پایه با کاربری مختلف آموزش  داده میشود.این  آموزشها میتواند توانایی بالقوه ای در افراد تحت آموزش  ایجاد نماید و با گواهی که از طرف سازمان فنی وحرفه ای نیز اعطا میشود ، استخدام درقسمت تولید ویا آزمایشگاه شرکتها وکارخانجات مختلفی که به هر نوعی با رزینها سروکاردارند(تولید کننده یا مصرف کننده رزین باشند) بسیار آسان صورت خواهد گرفت.

free prescription discount cards site free viagra coupon
     
   
   
 


پنجم آبان 1394

 
 
 
 

 
32338872 031
4065 959 0912
5065 125 0913CopyRight 2011, All Right Reserved By Payab Farayand Pasargad Co.  |  Designed By BSY Co.


www.evonik.com www.henkel.com www.lonza.com www.rhodia.com www.dow.com www.croda.com www.basf.com www.clariant.com www.akzonobel.com