عضویت  |  ورود
Skip Navigation Links > خانه > محصولات
استارت فرمول
استارت فرمول

دراين قسمت سعي شده اطلاعات مفيدي در قالب فرمولاسيونهاي توليد دراشل ازمايشگاهي(استارت فرمول) دراختيار مخاطبين گرامي گذاشته شود. لذا هدف اصلي ايجاد علاقه مندي واعتماد به نفس براي توليد هرچه بيشتر اين محصولات با نشان دادن نهايت ايمني ودوست دار محيط زيست بودن آنهاست .اين فرمولها استارتر هاي واقعي هستند که با  تغييراتي نسبت به فرمولاسيونهاي صنعتي ،قابليت توليد در راکتور هاي آزمايشگاهي را داشته و درزيرارائه شده اند . پيشنهاد ميشود  درصورت عدم داشتن تجربه ودانش کافي درراکتور با ظرفيت بيش از 5کيلو اين محصولات را توليد ننماييد . توانايي وتجربه مخاطبين اصلي ترين رمز گشا براي روش هاي توليد موجود خواهد بود والبته شرکت پاياب فرايند روش کامل توليد صنعتي هريک از محصولات را طي انعقاد قرارداد انتقال تکنولوژي دراختيار شما قرارداده ومحصول مذکور را يک يا چند بار (براساس مفاد قرارداد)درراکتور صنعتي توليد مينمايد .فرمولهاي استارتر درقبال واريز مبلغ يک ميليون وچهارصدهزار ريال قابل دستيابي وبررسي ميباشند. فرمولها کدگذاری شده که پس از انجام فرایند زیر ارسال میگردد.

pharmacy online coupon prescription discount coupon merck januvia coupon
     
  شما وارد سایت نشده اید، تنها اعضای سایت قادر به خرید محصولات می باشند.  
   
 

چهاردهم شهریور 1394

 
 
 
 

 
32338872 031
4065 959 0912
5065 125 0913CopyRight 2011, All Right Reserved By Payab Farayand Pasargad Co.  |  Designed By BSY Co.


www.evonik.com www.henkel.com www.lonza.com www.rhodia.com www.dow.com www.croda.com www.basf.com www.clariant.com www.akzonobel.com