عضویت  |  ورود
Skip Navigation Links > خانه > محصولات
مطالب آموزنده
مطالب آموزنده

مطالب آموزنده


رنگهاي آب پايه چگونه توليد ميشوند؟

يک رنگ آب پايه از مواد اوليه زير تشکيل گرديده است:

رزين ، حلال ، آب ، رنگدانه ومواد افزودني

مواد افزودني درمقادير کم وبراي تقويت ويا اصلاح برخي خواص اصلي پوشش نهايي در فرايند ساخت ويا انبار داري استفاده ميشوند. برخي از اين افزودني ها متناسب با رزين وبرخي متناسب با رنگ دانه انتخاب ميگردند.

انواع افزودني ها عبارتند از:

رقيق کنده ها

مواد فعال سطحي : ديسپرس کننده ها،ضد کفها وترکننده ها وبراق کننده ها

اصلاح کننده هاي سطح فيلم:ليز کننده ومات کننده                                                                                               

همتراز کننده يا بهبود دهنده خواص جريانپذيري

افزودني هاي منعقد کننده وخشک کننده ها

ضد پوسته

پايدار کننده نوري

ضد باکتري ها

ضد حريق

ciprofloxacin pill site amoxil 500mg
cheap online viagra viagra for sale uk viagra to buy
     
   
   
 

بیست و هفتم شهریور 1394

 
 
 
 

 
32338872 031
4065 959 0912
5065 125 0913CopyRight 2011, All Right Reserved By Payab Farayand Pasargad Co.  |  Designed By BSY Co.


www.evonik.com www.henkel.com www.lonza.com www.rhodia.com www.dow.com www.croda.com www.basf.com www.clariant.com www.akzonobel.com