عضویت  |  ورود
Skip Navigation Links > خانه > محصولات
فلومتر
فلومتر

جريان سنجهاي جرمي و حجمي همراه با توتا لايزر و شيرهاي اتوماتيک، تجهيزاتي هستند که شرکت پاياب فرايند با توافق کار فرما براي کنترل بسيار بهتر واکنش بر روي تجهيزات توليد نصب مي نمايد. فلومترها براي مونومرهاي مختلف و مايع هاي مختلف متفاوت بوده و بايد براي هر محصول جريان سنج يافلومتر مربوطه انتخاب شود. اين نجهيز سرعت مونومرها را با دقت فراواني کنترل مي کند.

     
   
   
 

یازدهم شهریور 1394

 
 
 
 

 
32338872 031
4065 959 0912
5065 125 0913CopyRight 2011, All Right Reserved By Payab Farayand Pasargad Co.  |  Designed By BSY Co.


www.evonik.com www.henkel.com www.lonza.com www.rhodia.com www.dow.com www.croda.com www.basf.com www.clariant.com www.akzonobel.com