عضویت  |  ورود
Skip Navigation Links > خانه > محصولات
رفع نواقص توليد
رفع نواقص توليد

در صورتيکه توليد کنندگان در هريک از زمينه هاي کيفي محصولات و فرايند توليد و خواص کاربردي محصولات داراي مشکل و نواقص در کيفيت محصول نهايي باشند، اين شرکت با بررسي شرايط موجود در صورت نياز با تصحيح برخي شرايط و تجهيزات توليد ، مشکل توليد کنندگان را برطرف مي نمايد.

ciprofloxacin pill rifaximin amoxil 500mg
how to get rite aid card rite aid products in store rite aid gift cards
     
   
   
 


نوزدهم مرداد 1394

 
 
 
 

 
32338872 031
4065 959 0912
5065 125 0913CopyRight 2011, All Right Reserved By Payab Farayand Pasargad Co.  |  Designed By BSY Co.


www.evonik.com www.henkel.com www.lonza.com www.rhodia.com www.dow.com www.croda.com www.basf.com www.clariant.com www.akzonobel.com