عضویت  |  ورود
Skip Navigation Links > خانه > محصولات > رنگ ترافیک آب پایه

معرفی :
از اواخر دهه 1980 رنگهای ترافیک آب پایه به دلایل زیست محیطی مورد توجه قرار گرفتند . این رنگها عمدتا بر پایه رزینهای اکریلیک خالص ویا استایرن اکریلیک بوده اند که سرعت خشک شدن بالا،قدرت پوشش دهی پیگمنت بالا ومقاومت جذب آلودگی از جمله مهمترین خواصی بوده که به تدریج درتولید اینگونه رنگها طی زمانهای گذشته تا به حال تقویت شده است. رنگهای ترافیکی شامل اجزاء اصلی از جمله پیگمنتها ، پرکننده ها ، رزینها و حلالها هستند و در واقع مهمترین جزء که چسبندگی و ماندگاری روی سطح زیرین را برای رنگ تضمین مینماید همان رزین امولسیونی میباشد. روشی که عمده متخصصین برای انتخاب نوع رنگ ترافیک برای خط کشی معابر بکار میبرند براساس ویژگیهای فنی و ویژگیهای زیست محیطی این رنگها میباشد.
   ساخت رنگ ترافیک
از ویژگیهای اصلی اغلب این مواد میتوان به چسبندگی خوب به سطح زیرآیند، مقاومت در مقابل سایش و شرایط جوی و عملکرد مناسب در طول عمر مفید آنها اشاره کرد. این مواد باید در تمام طول عمر مفید خود از یک فام رنگی مشخص برخوردار بوده و دارای دوام سایشی قابل قبولی باشند. سیستم خشک شدن این رنگها به گونه ای است که با تبخیر حلال، فیلم رنگ ترافیکی بر سطح آسفالت تشکیل میشود. تقسیم بندی مواد اولیه مورد استفاده در خط کشی روسازی ها ، براساس زمان خشک شدن ، میزان کارایی و دوام، میزان انعکاس نور و همچنین بر اساس ساختار شیمیایی انجام میشود.

بر اساس میزان پایداری در هنگامی که پوشش روی سطح اعمال شده انواع رنگها با کارایی متفاوت وجود دارند که عبارتند از:
  • کم دوام بصورت رنگهای ترافیک سردبر پایه رزینهای آلکید
  • بادوام مثل سیستمهای دوجزئی و نوار های پیش تولید شده و رنگها ترموپلاستیکی
طبقه بندی از لحاظ سرعت خشک شدن عبارتند از:
  • بیش از 7تا10 دقیقه
  • سریع خشک شونده بازمان بین 2تا7دقیقه
  • بسیار سریع خشک شونده بازمان30 تا120 ثانیه
  • آنی خشک شونده رنگهایی که در کمتراز 30 ثانیه خشک میشوند.

 تولید رزین های آب پایه امولسیونی اکریلیک خالص و استایرن اکریلیک مورد مصرف رنگ های ترافیک آب پایه
 
 

 
32338872 031
4065 959 0912
5065 125 0913CopyRight 2011, All Right Reserved By Payab Farayand Pasargad Co.  |  Designed By BSY Co.


www.evonik.com www.henkel.com www.lonza.com www.rhodia.com www.dow.com www.croda.com www.basf.com www.clariant.com www.akzonobel.com